هسته فریت EE 110/56/36

0 از 5

تومان3.000.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

1225 میلیمتر مربع

طول مسیر مغناطیسی

247 میلیمتر

حجم موثر

315000 میلیمتر مکعب

جرم

1600 گرم برای یک هسته کامل

AL

11000nH/N^2