هسته فریت EE 42/21/15

0 از 5

تومان180.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

178 میلیمترمربع

طول موثر

97 میلیمتر مربع

جرم

89 گرم برای یک هسته کامل

حجم موثر

17300 میلیمتر مکعب

نوع قرقره

خوابیده
ایستاده 9+9 پین

AL

3900nH/N^2