هسته فریت EE 20

هسته فریت EE 20

3,000 تومان

هسته فریت EE 20 با قرقره ۱۰ پین و 8 پین به صورت خوابیده


قیمت ۱ تا 25 عدد: بدون تخفیف

قیمت 26 تا 100 عدد : ۱۰ درصد تخفیف

قیمت 101 تا 500 عدد : ۱۵ درصد تخفیف

قیمت 501 یا بیشتر : ۲۰ درصد تخفیف

دسته: ,
  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

32.1 میلیمتر مربع

طول موثر

46.3 میلیمتر

نوع بوبین

افقی

تعداد پین

5+5

error: Content is protected !!