هسته فریت EE 130/65/40

0 از 5

تومان4.100.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

جرم

2300 گرم

سطح مقطع

1600 میلیمتر مربع

طول موثر

286 میلیمتر

قرقره

دارد

حجم موثر

489500 میلیمتر مکعب

AL

14000nH/N^2