هسته پودر آهن T106-26

هسته پودر آهن T106-26

9,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

27 میلیمتر

قطر داخلی

14 میلیمتر

ارتفاع

11.5 میلیمتر

سطح مقطع موثر

0.659 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

6.49 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

4.39 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

93nH/N²

جرم

30 گرم

error: Content is protected !!