هسته پودر آهن T184-26

هسته پودر آهن T184-26

31,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

47 میلیمتر

قطر داخلی

24 میلیمتر

ارتفاع

18.1 میلیمتر

سطح مقطع موثر

1.88 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

11.2 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

7.32 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

169nH/N²

جرم

150 گرم

error: Content is protected !!