هسته پودر آهن T80-26B

هسته پودر آهن T80-26B

4,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

20.5 میلیمتر

قطر داخلی

12.3 میلیمتر

سطح مقطع موثر

0.347 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

5.14 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

3.5 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

71nH/N²

جرم

12 گرم

error: Content is protected !!