هسته پودر آهن T300-26D

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

77.5 میلیمتر

قطر داخلی

48.5 میلیمتر

ارتفاع

26 میلیمتر

سطح مقطع موثر

3.38 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

19.8 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

10.6 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

160nH/N²

جرم

470 گرم

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

error: Content is protected !!