هسته پودر آهن T184-52

0 از 5

تومان140.000

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی

47 میلیمتر

قطر داخلی

24 میلیمتر

ارتفاع

18.2 میلیمتر

سطح مقطع موثر

1.88 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

11.2 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

7.32 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

159nH/N²

جرم

150 گرم