هسته پودر آهن T225-52B

هسته پودر آهن T225-52B

71,500 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

57.5 میلیمتر

قطر داخلی

35.5 میلیمتر

ارتفاع

26 میلیمتر

سطح مقطع موثر

2.59 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

14.6 سانتی متر

حجم موثر

37.8 سانتی متر مکعب

طول یک دور سیم پیچی

9.26 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

155nH/N²

جرم

260 گرم

پوشش

اپوکسی سبز-آبی

error: Content is protected !!