هسته فریت U 120/80/40

0 از 5

تومان4.900.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

1200 میلیمتر مربع

طول موثر

436 میلیمتر

حجم موثر

536000 میلیمتر مکعب

جرم

2592 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ندارد

فاصله بیرون تا بیرون هسته از کف

120 میلیمتر

طول هر شاخه از کف

80 میلیمتر

سطح مقطع هر شاخه

30*40 میلیمتر مربع

AL

7000nH/N^2