هسته فریت U 105/95/40

0 از 5

تومان4.400.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

1200 میلیمتر مربع

طول موثر

470 میلیمتر

حجم موثر

564000 میلیمتر مکعب

جرم

2600 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ندارد

طول هر شاخه از کف

95 میلیمتر

فاصله بیرون تا بیرون هسته از کف

105 میلیمتر

سطح مقطع هر شاخه

30*40 میلیمتر مربع

AL

6500nH/N^2