هسته فریت U 64/64/40

0 از 5

تومان1.500.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

800 میلیمتر مربع

طول موثر

304 میلیمتر

حجم موثر

243200 میلیمتر مکعب

جرم

1170 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ندارد

فاصله بیرون تا بیرون هسته از کف

64 میلیمتر

طول هر شاخه از کف

64 میلیمتر

سطح مقطع هر شاخه

20*40 میلیمتر مربع

AL

6600±25%nH/N^2