هسته فریت UF 9.8

0 از 5

تومان9.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

هر رول 528 عدد است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

7.9 میلیمتر مربع

طول مغناطیسی موثر

34.2 میلیمتر

حجم موثر

271 میلیمتر مکعب

جرم هسته

1.3 گرم

قرقره

ایستاده 2+2 پین

بوبین هسته فریت UF9.8