هسته فریت EE 42/21/20

0 از 5

تومان78.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:
مشاهده سبد خرید

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

234 میلیمترمربع

طول موثر

97 میلیمتر مربع

جرم

116 گرم برای یک هسته کامل

حجم موثر

22700 میلیمتر مکعب

نوع قرقره

خوابیده 8+8 پین
ایستاده 9+9 پین

AL

5000nH/N^2