هسته فریت EE 42/21/15

0 از 5

تومان66.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:
مشاهده سبد خرید

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

178 میلیمترمربع

طول موثر

97 میلیمتر مربع

جرم

89 گرم برای یک هسته کامل

حجم موثر

17300 میلیمتر مکعب

نوع قرقره

خوابیده
ایستاده 9+9 پین

AL

3900nH/N^2