هسته پودر آهن T201-52

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

51 میلیمتر

قطر داخلی

24 میلیمتر

ارتفاع

22.5 میلیمتر

سطح مقطع موثر

2.81 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

11.8 سانتی متر

طول یک دور سیم پیچی

8.57 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

224nH/N²

جرم

230 گرم

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

error: Content is protected !!