هسته فریت U 100/57/25

0 از 5

تومان3.600.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

625 میلیمتر مربع

طول موثر

328 میلیمتر

حجم موثر

206890 میلیمتر مکعب

جرم

980 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ندارد

AL

5000nH/N^2