هسته فریت U 93/76/30

0 از 5

تومان4.000.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

840 میلیمتر مربع

طول موثر

354 میلیمتر

حجم موثر

297000 میلیمتر مکعب

جرم

1500 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ندارد

AL

5500nH/N^2