هسته فریت U 80/45/20

0 از 5

تومان1.200.000

قیمت داده شده برای یک جفت هسته است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

400 میلیمتر مربع

جرم

486 گرم